Partnerský program

Cieľom nášho partnerského programu je budovanie takých vzťahov, ktoré znamenajú cieľavedomý a dlhodobý rast a rozvoj našich partnerov.

Partnerský program

ALEF Distribution je dlhodobo etablovanou IT spoločnosťou na Slovensku, pričom na trhu pôsobí od roku 1996. Počas tohto obdobia sa stal lídrom v oblasti školení, konzultácií, IT auditov, návrhov riešení a zároveň dôležitým hráčom v oblasti dodávky hardvéru. Široké a stále rozrastajúce sa technické a technologické zázemie nás radí medzi popredné spoločnosti na trhu informačných systémov a technológií v rámci Slovenska.


Prečo sa stať partnerom

Spolupráca s našimi partnermi je nevyhnutnou súčasťou nášho rastu a úspechu.  Vysoko si vážime dlhodobé partnerstvá, ktoré priamo ovplyvňujú naše každodenné pôsobenie na trhu. Vieme, že jedine korektná spolupráca s partnermi vedie k obojstrannému naplneniu vzájomných očakávaní a tým v konečnom dôsledku umožňuje dosiahnuť spokojnosť zákazníkov.

Pokiaľ hľadáte silného partnera v oblasti informačných technológií, venujte prosím pozornosť podmienkam nášho partnerského programu.

Naši partneri sa dlhodobo môžu spoľahnúť na našu plnú podporu. Pokiaľ sa rozhodnete stať naším partnerom, automaticky budete súčasťou partnerského programu, ktorý so sebou prináša nasledovné benefity:

 • Pre-Sales
 • Post-Sales podpora
 • Produktová podpora
 • Konzultačná podpora
 • Technické školenia
 • Prístup na portál s možnosťou online objednávania  

Partnerský program

Cieľom nášho partnerského programu je budovanie takých vzťahov, ktoré znamenajú cieľavedomý a dlhodobý rast a rozvoj našich partnerov. Samozrejme, najdôležitejším cieľom partnerského programu a zároveň jeho podstatou je prinášať našim partnerom takú pridanú hodnotu, aby  sme spoločne dokázali uspokojiť aj najnáročnejšie požiadavky zákazníkov.

S ohľadom na naše dlhoročné skúsenosti pri spolupráci s partnermi chápeme, že pre dosiahnutie úspechu je potrebné pristupovať ku každému individuálne. Z toho dôvodu existujú v našom partnerskom programe 3 skupiny partnerov. Zaradenie do jednotlivých skupín úzko súvisí s dĺžkou trvania našej spolupráce, jej rozsahom, zameraním, intenzitou.... Všetky však prinášajú špecifické benefity tak, aby v čo najväčšej miere odrážali spomínané kritériá.


Kategórie partnerského programu a ich výhody

Bronze 

 • Pre-Sales
 • Post-Sales podpora
 • Logistické služby
 • Finančné služby
 • Marketingová podpora
 • Podpora pri organizovaní zákazníckych eventov
 • Konzultačné služby (on-site)
 • Služby podľa aktuálnej ponuky Servisného katalógu – plne hradené v rámci programu Cisco Partner+, kategória Prestige

Silver 

 • Pre-Sales
 • Post-Sales podpora
 • Logistické služby
 • Finančné služby
 • Marketingová podpora
 • Podpora pri organizovaní zákazníckych eventov
 • Konzultačné služby (on-site)
 • Služby podľa aktuálnej ponuky Servisného katalógu – plne hradené v rámci programu Cisco Partner+, kategória Prestige

Gold 

 • Pre-Sales
 • Post-Sales podpora
 • Logistické služby
 • Finančné služby
 • Marketingová podpora
 • Podpora pri organizovaní zákazníckych eventov
 • Konzultačné služby (on-site)
 • Služby podľa aktuálnej ponuky Servisného katalógu – plne hradené v rámci programu Cisco Partner+, kategória Prestige

Naše služby a podpora pre partnerov

Pre-Sales podpora

Návrh konkrétneho riešenia pre zákazníka na základe reálnej aktuálnej situácie resp. očakávaní zákazníka, podrobné plánovanie   a  design siete.

Implementácia

Samotná realizácia navrhnutého riešenia našimi špecialistami s mnohoročnými skúsenosťami s nasadzovaním sieťových riešení.

Post-Sales podpora

Vyhodnotenie realizovaného projektu a jeho optimalizácia a podrobné zdokumentovanie

E-Learning

Kompletné portfólio školení elektronickou formou

Marketingová podpora

Podpora pri organizovaní eventov pre zákazníkov pre zviditeľnenie vašej spoločnosti

Kompetenčné centrum

Interaktívne semináre, na získanie uceleného prehľadu o technológiách spoločnosti Cisco za účasti našich certifikovaných špecialistov

Testovacie centrum

Sme partnerom certifikačnej autority Pearson VUE, ktorej testovacie systémy pokrývajú technológie renomovaných IT značiek, ako napr. Cisco, Oracle, VMware...

Školiace centrum

Ponuka celej rady Cisco školení v oblasti dátovej infraštruktúry, IT bezpečnosti či hlasovej komunikácie. Ako jediný Learning Partner v regióne strednej a východnej Európy máme status Cisco Learning Partner Specialized.

Finančné služby

Krátkodobé, strednodobé ale aj dlhodobé možnosti prefinancovania vašich projektov, nadštandardná spolupráca s finančnými inštitúciami, ochrana proti kurzovému riziku.

Logistické služby

ALEF počas svojho pôsobenia na trhu získal množstvo skúseností v oblasti logistiky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť nami poskytovaných služieb. Vieme, že včasné a presné dodanie tovaru je kľúčové v celom obchodnom cykle a preto je jednou z našich najväčších priorít. Náš systém skladovania a doručovania tovaru je navrhnutý tak, aby sa naši partneri a zákazníci mohli spoľahnúť na naplánované termíny.


Ako sa stať partnerom  Cisco?

Podmienky partnerstva

 1. Fyzická alebo právnická osoba podnikajúca na území SR a je zapísaná v Živnostenskom registri SR alebo v Obchodnom registri SR
 2. Vyplnený registračný formulár
 3. Partnerom sa môže stať každá spoločnosť, ktorá dodáva svoje riešenia na báze Cisco technológie pre koncových zákazníkov.

Postup

Kvôli korektnému zaevidovaniu nového partnera je potrebné vyplniť  elektronický registračný formulár. Následne dostanete okamžite prístup na náš partnerský b2b portál.

Pre plnohodnotné využívanie všetkých benefitov, ktoré vyplývajú z partnerstva a spolupráce s Cisco-m ako takým, je potrebné vyplniť registráciu  aj na stránke spoločnosti Cisco . Po úspešnej registrácii získate prístup na portál www.cisco.com. Ako registrovaný partner získate prístup k množstvu informácií, ktoré sú určené len pre partnerov a zároveň môžete rozvíjať svoj business využitím ďalších benefitov popísaných nižšie. V prípade potreby si môžete stiahnuť podrobného sprievodcu registráciou (anglická verzia).

Otázky a odpovede

Kde nájdem podrobnejšie informácie ohľadne tréningov a certifikácie Cisco?

podrobnejšie informácie sú dostupné na http://training.alef.com/sk  sk-training@alef.com
resp. www.cisco.com v sekcii Training & Certifications

Na aké školenia sa môžem prihlásiť priamo v Alefe?

Všetky plánované školenia na najbližšie obdobie a takisto informácie týkajúce sa našich ďalších služieb, ako testovacie centrum, kompetenčné centrum atď. získate  na našej podstránke venovanej tejto oblasti. V prípade, že nenájdete školenie resp. seminár, ktorý sa venuje problematike, ktorá vás zaujíma, využite prosím kontaktný formulár na vyšpecifikovanie vašej požiadavky.  Následne Vás budeme kontaktovať s podrobnejšími informáciami.

Akým spôsobom Alef garantuje korektnú spoluprácu a spoľahlivosť?

V roku 2003 bol v spoločnosti ALEF Distribution SK zavedený systém riadenia kvality ISO 9001:2000, ktorý bol 14.6.2004 certifikovaný spoločnosťou Moody International a je pravidelne obnovovaný. Systém riadenia kvality v ALEF-e vychádza z plánovania vývoja spoločnosti a je zameraný na to, aby sme poskytovali produkty totožné s požiadavkami našich partnerov a zákazníkov. Našim cieľovým výkonnostným štandardom je dosiahnutie nulového počtu sťažností a reklamácií zákazníkov na nami poskytované služby. 
Certifikát ISO 9001:2000