Partnerský program

ALEF Distribution CZ, s.r.o. je dlouhodobě etablovanou IT společností v České republice, na trhu působíme od roku 1996. Od té doby jsme se stali lídrem v oblasti školení, konzultací, IT auditů, návrhů řešení a zároveň důležitým hráčem v oblasti dodávky Hardware. Široké a stále rostoucí technické a technologicé zázemí nás řadí mezi přední společnosti na trhu informačních systémů a technologií v rámci České republiky.


Proč se stát partnerem

Spolupráce s našimi partnery je nevyhnutelnou součástí našeho růstu a úspěchu. Velmi si vážíme dlouhodobých partnerství, která přímo ovlivňují naše působení na trhu. Víme, že jedině korektní spolupráce s našimi partnery vede k oboustrannému naplnění vzájemného očekávání a tím v konečném důsledku umožňuje dosáhnout spokojenosti zákazníků.

Pokud hledáte silného partnera v oblasti informačních technologií, věnujte, prosím, pozornost podmínkám našeho partnerského programu.

Naši partneři se dlouhodobě mohou spolehnout na naši plnou podporu. Jestliže se rozhodnete stát naším partnerem, automaticky budete součástí partnerského programu, který s sebou přináší následující benefity:

 • Pre-Sales
 • Post-Sales podpora
 • Produktová podpora
 • Konzultační podpora
 • Technická školení
 • Přístup na portál s možností online objednávání  

Partnerský program a jeho cíl

Cílem našeho partnerského programu je budování takových vztahů, které znamenají cílevědomý a dlouhodobý růst našich partnerů. Samozřejmě nejdůležitějším cílem partnerského programu a zárověň jeho podstatou je přinášet našim partnerům takovou přidanou hodnotu, abychom společně dokázali uspokojit i nejnáročnější požadavky zákazníků.

S ohledem na naše dlouhodobé zkušenosti při spolupráci s partnery chápeme, že pro dosažení úspěchu je třeba přistupovat ke každému individuálně. Z toho důvodu existují v našem partnerském programu 3 skupiny partnerů. Zařazení do jednotlivých skupin úzce souvisí s délkou trvání naší spolupráce, jejím rozsahem, zaměřením, intenzitou,... Všechny skupiny přinášení specifické benefity tak, aby v maximální míře odrážely dříve uvedená kritéria.


Kategorie partnerského programu a jejich výhody

Bronze 

 • Pre-Sales
 • Post-Sales podpora
 • Logistické služby
 • Finanční služby
 • Marketingová podpora
 • Podpora při organizování zákaznických akcí
 • Konzultační služby (on-site)
 • Služby podle aktuální nabídky Servisního katalogu – kompletně hrazené v rámci programu Cisco Partner Plus, kategorie Prestige

Silver 

 • Pre-Sales
 • Post-Sales podpora
 • Logistické služby
 • Finanční služby
 • Marketingová podpora
 • Podpora při organizování zákaznických akcí
 • Konzultační služby (on-site)
 • Služby podle aktuální nabídky Servisního katalogu – kompletně hrazené v rámci programu Cisco Partner Plus, kategorie Prestige

Gold 

 • Pre-Sales
 • Post-Sales podpora
 • Logistické služby
 • Finanční služby
 • Marketingová podpora
 • Podpora při organizování zákaznických akcí
 • Konzultační služby (on-site)
 • Služby podle aktuální nabídky Servisního katalogu – kompletně hrazené v rámci programu Cisco Partner Plus, kategorie Prestige

ALEFí služby a podpora pro partnery

Pre-Sales podpora

Návrh konkrétního řešení pro zákazníky na základě reálné aktuální situace resp. očekávání zákazníků, podrobné plánovaní  a design sítě.

Implementace

Samotná realizace a návrh řešení našimi specialisty s mnoholetými zkušenostmi s nasazováním síťových řešení.

Post-Sales podpora

Vyhodnocení realizovaného projektu a jeho optimalizace a podrobné zdokumentování.

E-Learning

Kompletní portfólio školení elektronickou formou.

Marketingová podpora

Podpora při organizování akcí pro zákazníky pro zviditelnění Vaší společnosti.

Kompetenční centrum

Interaktivní semináře pro získání uceleného přehledu o technologiích společnosti Cisco za účasti našich certifikovaných specialistů.

Testovací centrum

Jsme partnerem certifikační autority Pearson VUE, jejíž testovací systémy pokrývají technologie renomovaných IT značek, jako např. Cisco, Oracle, VMware,...

Školící centrum

Nabídka celé řady Cisco školení v oblasti datové infrastruktury, IT bezpečnosti či hlasové komunikace. Jako jediný Learning Partner v regionu střední a východní Evropy máme status Cisco Learning Partner Specialized.

Finanční služby

krátkodobé, střednědobé ale i dlouhodobé možnosti financování Vašich projektů, nadstandardní spolupráce s finančními instituty, ochrana proti kurzovému riziku.

Logistické služby

ALEF po dobu svého působení na trhu získal množství zkušeností v oblasti logistiky, která tvoří neoddělitelnou součást námi poskytovaných služeb. Víme, že včasné a přesné dodání zboží je klíčové v celém obchodním cyklu a proto je jednou z našich největších priorit. Náš systém skladování a doručování zboží je navrhnutý tak, aby se naši partneři a zákazníci mohli spolehnout na naplánované termíny.


Jak se stát partnerem Cisca?

Podmínky partnerství

 1. Fyzická nebo právnická osoba podnikající na území ČR, která je zapsaná v Živnostenském registru ČR nebo Obchodním registru ČR
 2. Vyplněný registrační formulář
 3. Partnerem se může stát každá společnost, které dodává svoje řešení na bází Cisco technologie koncovým zákazníkům.

Postup

Kvůli korektní evidenci každého nového partnera je třeba vyplnit elektronický registrační formulář. Následně dostanete okamžitě přístup na náš partnerský B2B portál.

Pro plnohodnotné využívání všech benefitů, které vyplývají z partnerství a spolupráce s Ciscem jako takovým, je třeba vyplnit registraci  i na stránkách společnosti Cisco. Po úspěšné registraci získáte přístup na portál www.cisco.com. Jako registrovaný partner se dostanete k informacím, které jsou určené pouze pro partnery, zároveň můžete rozvíjet svůj business využitím dalších benefitů popsaných níže. V případě potřeby si můžete stáhnout podrobného průvodce registrací (anglická verze).

Otázky a odpovědi

Kde najdu podrobnější informace o trénincích a certifikacích Cisco?

Podrobnější informace jsou dostupné na http://training.alef.com/cz  cz-training@alef.com
resp. www.cisco.com v sekcii Training & Certifications.

Na jaké školení se mohu přihlásit přímo v ALEFu?

Všechna plánovaná školení na nejbližší období stejně jako informace týkající se našich dalších služeb, jako např. testovací centrum či kompetenční centrum získáte na našich stránkách věnovaným této oblasti. V případě, že nenajdete školení resp. seminář, který se týká problematiky, která Vás zajímá, využijte, prosím, kontaktní formulář na specifikaci Vašeho požadavku.  Následně Vás budeme kontaktovat s podrobnějšími informacemi.

Jakým způsobem ALEF garantuje korektní spolupráci a spolehlivost?

V roce 2003 byl ve společnosti ALEF Distribution CZ, s.r.o. zavedený systém řízení kvality ISO 9001:2000, který byl 14.5.2004 certifikovaný společností Moody International a je pravidelně obnovovaný. Systém řízení kvality v ALEFu vychází z plánování vývoje společnosti a je zaměřený na to, abychom poskytovali produkty totožné s požadavky našich partnerů a zákazníků. Našim cílovým výkonnostním standardem je dosáhnutím snížení počtu stížností a reklamací zákazníků na námi poskytované služby.
Certifikát ISO 9001:2000